Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Så här vill Båtklubben att Du skall skydda din båt mot stöld

 

Låsning

·       Alla  båtar med utombordsmotor yngre än 5 år

Till denna klass räknas särskilt stöldutsatta båtar såsom styrpulpetbåtar, snabba båtar samt båtar med lättavyttrade motorer. GBS målsättning är att dessa ska vara skyddade  medelst klass 2 resp klass 3 godkända låsningskomponenter. Utombordsmotorn ska vara låst till båten. Båten  ska vara låst till bryggan.

Även dessa båtar ska vara låsta med någon slags  rejäl låsanordning för såväl motor som låsning till brygga. Om ni anser stöldrisken  vara stor och båtekipaget av stort värde ska ni naturligtvis  välja godkända låsningskomponenter.

Dessa båtar behöver inte vara  låsta i bryggan men ska ha anordning som förhindrar start av motor. Anordningen ska vara utförd så att den är svår att forcera och bör vara kompletterad med t. ex. svårupptäckta kranar för bränsle och el. Kontrollera villkoren som gäller för ert försäkringsbolag.

Småbåtar som dessa  bör alltid vara låsta både i sjön och när de ligger på land.

 

Märkning                     

All värdefull egendom ska vara märkt med synlig identifiering, gäller båt, motor samt tank. En dold märkning skall dessutom finnas. Hjälpmedel för märkning tillhandahåller klubben.

 

Registrering

Registrering av båten i frivilliga båtregistret rekommenderas.

 

Fotografering

Om båten skulle bli stulen, underlättar ett kort polisens identifiering.

 

Bevakning

Bevakning av hamnarna är det enda som hjälper mot tjyvar.

 

Förtöjning 

Alla båtar ska vara förtöjda och ryckdämpade så att onödigt slitage ej uppkommer på båt, bommar eller brygga. Rekommendationer och anvisning delas ut till de båtägare, som anses ha brister.