Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Fyrverkerier, styrelsen meddelar lämplig plats.
Lämplig plats för fyrverkerier är på/vid fotbollsplanen.
På grund av brandrisk avråds från användade av sk “Thailändska lyktor”.
 
Bakgrunden är den motion som bifölls vid årsstämman,
där det påpekades att fyrverkerier kan störa/skrämma djur och människor och
att det är bättre att koncentrera detta till en plats.
 
Ref, Tomas Engblom