Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Anslagstavlan finns för att Grovstanäsbor/Nya Österängsbor skall kunna annonsera till andra Grovstanäsbor/Nya Österängsbor.

Det kan gälla ”Säljes”,  ”Köpes”,  ”Skänkes” eller ”Hjälp önskas” .

Några enkla regler:

Du måste vara Grovstanäsbo/Nya Österängsbo för att få annonsera.

Du anmäler en annons via ett e-mail till webmaster.

Anmälan skall förutom din annons innehålla ditt namn och adress i Grovstanäs/Nya Österäng samt telefonnummer där du kan nås.

Du anmäler till webmaster så fort du fått napp på din annons så den kan tas bort.

Om inget händer kommer annonsen att ligga uppe i 4 veckor, sedan tas den ner. Om du önskar att den skall fortsätta får du göra en ny anmälan.

Webmaster är f.n. lars.wallin.1942@gmail.com