Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2024

Dokument inför 2024 års årsmöte

Kallelse till 2024 års årsmöte

Balansräkning 2023

Resultaträkning 2023

Budget 2024

Valberedningens förslag 2024

Motion 2024 

Årsberättelse 2023 

Revisionsberättelse 2023

 ==============================================

Årsmötesprotokoll 2023

DOKUMENT inför 2023 års årsmöte

Kallelse till 2023 års årsmöte

Årsberättelse 2022

Balansräkning 2022

Budget 2023

Revisionsberättelse 2022

Valberedningens förslag för 2023

------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2022

Kallelse till 2022 års årsmöte

Årsberättelse 2021

Balans och Resultaträkning 2021

Revisionsberättelse 2021

Budget 2022

Valberedningen förslag 2022

Motion odlingslotter 2022

Motion hjärtstartare 2022

------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2021

Motion Våtmarksprojekt

 

Samfällighetsförättning från 1981