Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2022

DOKUMENT inför 2022 års årsmöte

Kallelse till 2022 års årsmöte

Årsberättelse 2021

Balans och Resultaträkning 2021

Revisionsberättelse 2021

Budget 2022

Valberedningen förslag 2022

Motion odlingslotter 2022

Motion hjärtstartare 2022

------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Samfällighetsförättning från 1981