Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

 Årsmötesprotokoll 2023

DOKUMENT inför 2023 års årsmöte

Kallelse till 2023 års årsmöte

Årsberättelse 2022

Balansräkning 2022

Budget 2023

Revisionsberättelse 2022

Valberedningens förslag för 2023

------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2022

Kallelse till 2022 års årsmöte

Årsberättelse 2021

Balans och Resultaträkning 2021

Revisionsberättelse 2021

Budget 2022

Valberedningen förslag 2022

Motion odlingslotter 2022

Motion hjärtstartare 2022

------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2021

 

Samfällighetsförättning från 1981