Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Budgetrapport

Revisionsberättelse

Proposition

Valberedningens förslag

______________________________________

Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2021