Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2024

Dokument inför årsmötet 2024

Kallelse

Dagordning

Årsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse 2023

Budget

Proposition ang hastighet

Valberedningens förslag

 

----------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Budgetrapport

Revisionsberättelse

Proposition

Valberedningens förslag

______________________________________

Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2021