Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Grovstanäs Båtklubbs Förtroendevalda 2024

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter!

Om du vill skicka mejl till ordföranden, använd  ordforande@grovstanasbk.se

Ordförande                      Torbjörn Edvall

vice Ordförande               Arne Hedlund

Kassör                             Åke Andersson

Sekreterare                       Mathias Törnblom

Ledamot                          Carl-David Sundstedt

Suppleant                        Leif Norrby

Suppleant                        Staffan Björk

Hamnkaptener

Om du vill skicka mejl till Hamnkapten Stora Hamnen, använd  storahamnen@grovstanasbk.se

Stora Hamnen                   Arne Hedlund

Om du vill skicka mejl till Hamnkapten Björkudden, använd  bjorkudden@grovstanasbk.se

Björkudden                      Staffan Björk

Edsviken                         Sten Dahlqvist

Bevakningsansvarig

Grovstanäs                      Staffan Björk

Revisorer

1                                  Nils Weidstam

2                                Ingvar Jungenäs

Revisorssuppleanter

1                                Claes Nilsson

2                                Dino Kalamujic

Valberedning

Sammankallande             Birger Svensson

2                               Olle Holm