Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  7 september 2020

------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenfall har börjat sitt arbetet med våra nya mark el ledningar , det som syns nu är grus högar vid våra nya transformationer.          ref. Bengt Peters, Vägföreningen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vildsvin skjutet!

natten mellan 18-19 februari, vid åteln nära blått spår meddelar jaktledare Pär Åström

------------------------------------------------------------------------------------------

Till alla medlemmar i Grovstanäs samfälligheter!

------------------------------------------------------------------------------------------

Jaktresultat i Grovstanäs

-------------------------------------------------------------------------------------------

TIPS från Norrtälje Kommun

-------------------------------------------------------------------------------------------

Våra FLIS-högar i Grovstanäs       Instruktion

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring