Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  15 mars 2023

------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet i Nya Österäng

------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet i Grovstanäs......Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------

HAR DU EN FASTIGHET I GROVSTANÄS   KLICKA HÄR

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nickson håller på att ta ner lågspänningsledningar, dessa kan ligga över en del infarter till fastigheter. Det är helt OK och ofarligt att köra över dessa.

ref. Harry Wiman

------------------------------------------------------------------------------------------

ref. Harry Wiman

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring