Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  15 mars 2023

------------------------------------------------------------------------------------------

Vägföreningen har årsmöte lördag 22 april kl. 11.00 i Lännagården

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäs samfälligheter har årsmöte 15 april       dokumenten

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nu blir det Moms på samfällighetsavgifterna! Gäller Grovstanäs samfälligheter, Nya Österängs samfällighet, båtföreningen och vägföreningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Joakim Oja är ny Jakträttsinnehavare i Grovstanäs

------------------------------------------------------------------------------------------

Sjösättning den 13 maj 2023   Läs mer....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nickson håller på att ta ner lågspänningsledningar, dessa kan ligga över en del infarter till fastigheter. Det är helt OK och ofarligt att köra över dessa.

ref. Harry Wiman

------------------------------------------------------------------------------------------

ref. Harry Wiman

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring