Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad 17 januari 2020

------------------------------------------------------------------------------------------

Inbrotten har börjat, Norrgårdsvägen och Strömsäng drabbade.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Badbryggan kommer att repareras,,,,läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------

Byte av vägskyltar läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring