Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  19 juni 2021

------------------------------------------------------------------------------------------

BEVATTNINGSFÖRBUD från 10 jun1,  ref. Mikael Larsson

-----------------------------------------------------------------------------------------

HALLÅ; ALLA ni som parkerat BÅTTRAILER nere vid stora hamnen, LÄS HÄR

------------------------------------------------------------------------------------------

Nya Österäng - Sommarvattnet är påkopplat!

Gå gärna in och läs information från vattenansvarig under rubriken Vatten

-------------------------------------------------------------------------------------------

Boulebanan är iordninggjord, det vita som syns där är vanligt vägsalt.

ref. Birger Svensson

------------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäs Sommarvatten är påsatt och så här gör du en felanmälan

------------------------------------------------------------------------------------------

Eldningsförbud i Grovstanäs/Nya Österäng

-------------------------------------------------------------------------------------------

Våra flishögar har nu blivit flisade (25/3). Nya flishögar skall INTE  bli på samma plats som tidigare, om du tänker åka dit och lägga ris så kontrollera att du lägger där det är markerat med skyltar.

ref. Lars Wallin/Tomas Engblom

------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenfall har börjat sitt arbetet med våra nya mark el ledningar , det som syns nu är grushögar vid våra nya transformatorer.          ref. Bengt Peters, Vägföreningen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jaktresultat i Grovstanäs

-------------------------------------------------------------------------------------------

TIPS från Norrtälje Kommun

-------------------------------------------------------------------------------------------

Våra FLIS-högar i Grovstanäs       Instruktion

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring