Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  19 juli 2023

---------------------------------------------------------------------------------------

Om du beställer AMBULANS/BRANDKÅR till Grovstanäs / Nya Österäng!  Uppdaterad nov 2023

---------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäs Samfällighets styrelse har antagit en Avsiktsförklaring gällande våtmarksprojektet.

Avsiktsförklaringen ger Sportfiskarna möjlighet att gå vidare med projektet för att återkomma med ett preciserat förslag.

När detta förslag presenterats kommer styrelsen att ta ställning till om detta skall föreslås att antagas på Årsstämma.

LÄS MER      Korrigering av en felaktig mening i avsiktsförklaringen.

----------------------------------------------------------------------------

Information om grävningarna på våra vägar och fält som Vattenfall ansvarar för.

Mer Info

ref. Harry Wiman

--------------------------------------------------------------------------------------

HAR DU EN FASTIGHET I GROVSTANÄS   KLICKA HÄR

---------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring