Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  4 april 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------

OBS OBS OBS ...BEVATTNINGSFÖRBUD i Grovstanäs OBS OBS

ref. Mikael Larsson

---------------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäsvägen är uppgrävd på 2 ställen mellan Strömsängshöjden och Edsviksvägen, kör lugnt där eftersom underlaget är mjukare!

--------------------------------------------------------------------------------------------

ELDNINGSFÖRBUD

-------------------------------------------------------------------------------------------

Våra FLIS-högar i Grovstanäs 

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring