Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad 17 januari 2020

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Till Medlemmarna i Öbyn! Läs här

------------------------------------------------------------------------------------------

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 4 april INSTÄLLT ! Nytt datum meddelas senare.

------------------------------------------------------------------------------------------

VÄGFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 22 mars INSTÄLLT ! Nytt datum meddelas senare.

------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte för Båtklubben lördag 28 mars INSTÄLLT! Nytt datum meddelas senare!

Här ser du alla dokument och propositioner

-----------------------------------------------------------------------------------------

Badbryggan kommer att repareras,,,,läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------

Byte av vägskyltar läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring