Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad 23 juni 2020

------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte samfälligheten 12 september 2020.....LÄS MER  Valberedningens förslag

------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte vägföreningen 13 september 2020.......-LÄS MER

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bevattningsförbud i Grovstanäs

Det har gått åt mycket mer vatten än vanligt under juni. Det ger risk för​ vattenbrist eller att vattnet helt tar slut.
 
Därför råder förbud mot bevattning och fyllning av pooler, badtunnor och liknande. Den som ertappas med att bryta mot detta kan komma att påföras en extra vattenavgift.
 
Se rekommendationer från Norrtälje Kommun.
 
https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/information-och-kampanjer/fragor-och-svar-om-vattenbristen-och-grundvattnet/

------------------------------------------------------------------------------------------

Ny Jourtelefon för Grovstanäs sommarvatten

-----------------------------------------------------------------------------------------

TIPS från Norrtälje Kommun

------------------------------------------------------------------------------------------

ALLA STÄDDAGAR i Grovstanäs Inställda tills vidare!

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring