Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad  7 september 2020

------------------------------------------------------------------------------------------

Nya Österäng - Sommarvattnet kommer att kopplas på den 8 maj!

Gå gärna in och läs information från vattenansvarig under rubriken Vatten

------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet i Grovstanäs blir påkopplat senast 30 april.....läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------

Båtklubbens Årsstämma 2021 läser du mer om här

OBS att utskicket sker redan den 19 april !!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Våra flishögar har nu blivit flisade (25/3). Nya flishögar skall INTE  bli på samma plats som tidigare, om du tänker åka dit och lägga ris så kontrollera att du lägger där det är markerat med skyltar.

ref. Lars Wallin/Tomas Engblom

------------------------------------------------------------------------------------------

SJÖSÄTTNING i Stora Hamnen söndag 16 maj!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenfall har börjat sitt arbetet med våra nya mark el ledningar , det som syns nu är grushögar vid våra nya transformatorer.          ref. Bengt Peters, Vägföreningen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vildsvin skjutet!

natten mellan 18-19 februari, vid åteln nära blått spår meddelar jaktledare Pär Åström

------------------------------------------------------------------------------------------

Till alla medlemmar i Grovstanäs samfälligheter!

------------------------------------------------------------------------------------------

Jaktresultat i Grovstanäs

-------------------------------------------------------------------------------------------

TIPS från Norrtälje Kommun

-------------------------------------------------------------------------------------------

Våra FLIS-högar i Grovstanäs       Instruktion

------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs & Nya Österäng!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Näset våren 2019 efter gallring