Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Om ambulans behövs!!

På förekommen anledning har vi tidigare meddelat att grinden mellan stallet och Nya Österäng/Grovstanäs endast är försedd med en kedja som kan tas bort.
Detta gällde i nödfall för att utryckningsfordon som ambulans eller brandkåren ska kunna passera. Det har nu visat sig att flera personer ej respekterat detta utan kör genom stallet ändå, vilket nu har fått till följt att man satt dit ett hänglås igen. Därmed kan inte ambulanspersonal som valt Grovstavägen öppna grinden utan de måste köra hela vägen tillbaka via Hysingsvik. Detta kan ha förödande följder för den som är i akut behov av ambulans och medicinskt försorg. 
 
Tills vidare gäller således att grinden är låst och det är inte möjligt att passera den utan nyckel. Om ambulans behöver tillkallas, tänk på att informera om att de måste köra via Hysingsvik!

Styrelsen för
Nya Österäng och Grovstanäs