Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2019

Avgifter 2019

Kallelse 2019

Årsberättelse 2018

Resultatrapport 2018

Balansrapport 2018

Revisionsberättelse 2018

Budget 2019

Valberedningens förslag 2019

Arbetsplan 2019

Proposition angående höjda avgifter 2019

Sjösättning 2019

Arbetsdag 2019

 

Årsmötesprotokoll 2018

Kallelse

Årsberättelse 2017

Resultatrapport 2017

Balansrapport 2017

Revisionsberättelse 2017

Budget 2018

Valberedningens förslag 2018

Arbetsplanering 2018

Avgifter 2018

Fondutveckling

Proposition1

Proposition2