Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2024

Kallelse till årsmötet 2024

Alla document inför årsmötet 2024

---------------------------------------------------------- 

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse till årsmöte 2023

Årsberättelse 2022

Resultatrapport 2022

Balansrapport 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Avgifter 2023

Budget 2023

Valberedningens förslag till styrelse

Fonder

----------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2022

 

--------------------------------------------------- 

Årsmötesprotokoll 2021