Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Inför Årsmötet 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Årsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

Proposition avseende ändring av § 3 i stadgarna

Proposition avseende ändring av § 8 i stadgarna

Proposition avseende ändring av årsstämmans tidpunkt

Motion om ny kommunikationskanal

Verksamhetsplan 2021

Avgifter 2021

Offerter

Fondutveckling

Budget 2021

Valberedningens förslag till styrelse

SVARSBREV

---------------------------------------------------

Protokoll årsmötet 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Årsberättelse 2019

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019

Revisionsberättelse 2019

Budget 2020

Valberedningens förslag för 2020

Arbetsplan för 2020

Bryggfondutveckling

Proposition avseende ändring av § 3 i stadgarna 2020

Proposition avseende ändring av § 8 i stadgarna 2020

Proposition avseende opbligatorisk bevakning 2020

Proposition avseende andrahandsuthyrning av båtplats 2020