Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2023

Kallelse till årsmöte 2023

Årsberättelse 2022

Resultatrapport 2022

Balansrapport 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

Avgifter 2023

Budget 2023

Valberedningens förslag till styrelse

Fonder

----------------------------------------------------------------------

Årsmötesprotokoll 2022

 

--------------------------------------------------- 

Årsmötesprotokoll 2021