Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Protokoll årsmötet 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Årsberättelse 2019

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019

Revisionsberättelse 2019

Budget 2020

Valberedningens förslag för 2020

Arbetsplan för 2020

Bryggfondutveckling

Proposition avseende ändring av § 3 i stadgarna 2020

Proposition avseende ändring av § 8 i stadgarna 2020

Proposition avseende opbligatorisk bevakning 2020

Proposition avseende andrahandsuthyrning av båtplats 2020