Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2022

Inför Årsmötet 2022

Kallelse till årsmöte 2022

Årsberättelse 2021

Resultatrapport 2021

Balansrapport 2021

Revisionsberättelse 2021

Proposition avseende ändring av årsstämmans tidpunkt

Verksamhetsplan 2022

Avgifter 2022

Budget 2022

Valberedningens förslag till styrelse

--------------------------------------------------- 

Årsmötesprotokoll 2021