Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Årsmötesprotokoll 2021

Inför Årsmötet 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Årsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Revisionsberättelse 2020

Proposition avseende ändring av § 3 i stadgarna

Proposition avseende ändring av § 8 i stadgarna

Proposition avseende ändring av årsstämmans tidpunkt

Motion om ny kommunikationskanal

Verksamhetsplan 2021

Avgifter 2021

Offerter

Fondutveckling

Budget 2021

Valberedningens förslag till styrelse

SVARSBREV

---------------------------------------------------