Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter!

Styrelse 2024

Ordförande                     Harry Wiman  

vice ordförande               Ulf Hilbig

Sekreterare                     Astrid Ohlsén

Kassör                          Maria Åkesson

Ledamot                       Gabriel Fällman

Suppleant                      Bengt Övergaard

Suppleant                      Johan Enquist

Suppleant                      Olle Holm

Övriga förtroendevalda       

Revisor                         Johan Neglén

Revisor                         Inger Ljunggren

Revisorssuppleant             Nina Nilsson

Revisorssuppleant             Maria Solar

Valberedning                   Bengt Peters         Sammankallande

Valberedning                   Alenka Airiman

Valberedning                   Björn Lantz