Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter!

Styrelse 2020

Ordförande                     Bengt Peters

vice ordförande                Harry Wiman

Sekreterare                     Astrid Ohlsén

Kassör                          Maria Åkesson                    

Suppleant                      Gunnar Svensson

Suppleant                      Ulf Hilbig

Övriga förtroendevalda

Revisor                         Johan Neglén

Revisor                         Solveig Waidelich

Revisorssuppleant             Nina Nilsson

Revisorssuppleant             Maria Solar

Valberedning                   Leif Eriksson         Sammankallande

Valberedning                   Henry Andersson

Valberedning                   Björn Lantz