Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter!

Styrelse 2022

Ordförande                     Harry Wiman  

vice ordförande                Gunnar Svensson  

Sekreterare                     Astrid Ohlsén

Kassör                          Maria Åkesson 

Suppleant                      Bengt Peters                    

Suppleant                      Ulf Hilbig

Övriga förtroendevalda

Revisor                         Johan Neglén

Revisor                         Inger Ljunggren

Revisorssuppleant             Nina Nilsson

Revisorssuppleant             Maria Solar

Valberedning                   Leif Eriksson         Sammankallande

Valberedning                   Olle Holm

Valberedning                   Björn Lantz

Valberedning                   Birger Svensson