Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Vattnet i Grovstanäs

Sommarvatten distribueras från omkring 1 maj till omkring sista veckan i oktober, något beroende på väderprognosen. Vattnet tas från Båtdragsträsket,  renas i föreningens reningsverk och distribueras via ett antal lagringstanka och ett ca 13 km långt ledningsnät över hela området. Regelbundna kvalitetskontroller görs.

Distributionskapaciteten är begränsad varför sparsamhet med vattnet anbefalles, särskilt under helger i juli och augusti.

Vintervatten finns till 11 fastigheter kring väg 51 samt 25 fastigheter i Södra Näskaräng kring väg 9. Vintervattnet tas från lokala borrade brunnar.

Vid vattenproblem eller läckor kontaktar ni Mikael Larsson och han vill att ni SMSar på telefon 073-824 15 12,  skriv telefonnummer och namn så ringer han tillbaka!

Vattenprover

Detaljerad information om vattensystemet

Långsiktigt arbete med vattenfrågan

Att sköta och vidareutveckla vattensystemet är kanske föreningens viktigaste fråga. Därför fastställde föreningsstämman 2003 styrelsens förslag till långsiktig plan.

Långsiktig plan för Grovstanäs vattensystem

Styrelsen har även kontaktat Norrtälje kommun för att undersöka möjligheten till anslutning direkt till Norrtäljes vattensystem liknande den anslutning som Furusund idag har. Den typen av anslutning har idag inte ansetts realistisk.

Kommunalt vatten:

Kommunens syn på Grovstanäs 2012

Ytterligare info från 2012