Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Grovstanäs är ett detaljplanerat område!

Eldning får endast ske då det råder eldningstillstånd.

Eldningsförbud råder från 1/4 till 30/9.  Eldningsförbudet gäller även eldning i tunna.     (se länk nedan)

Länk till Norrtälje kommun   www.norrtalje.se

Välj Bo & Miljö och sedan Brandskydd och sotning och sedan Elda utomhus

https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/brandskydd-och-sotning/elda-utomhus/