Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Styrelsen 2020/2021

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter

Ordförande                                Renate Giörloff

Sekreterare & vice ordförande          Per Ekberg

Kassör                                      Sylvia Ceamanos

Ledamot                                    Christina Eklund Sundstedt

Suppleant & Grönområdesansvarig     Ulf Hilbig

Suppleant & Vattenområdesansvarig   Karl Waidelich

Grönområdesansvarig                    Björn Karlsson