Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Styrelsen 2021/2022

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter

Ordförande                                Renate Giörloff

Sekreterare & vice ordförande          Per Ekberg

Kassör                                      Sylvia Ceamanos

Ledamot                                    Christina Eklund Sundstedt

Suppleant                                  Ingvar Jungenäs

Suppleant & Grönområdesansvarig     Ulf Hilbig

Vattenområdesansvarig                  Mattias Hilbig

Grönområdesansvarig                    Björn Karlsson