Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Styrelsen 2023/2024

Klicka på namnet för att få kontaktuppgifter

Ordförande                                Renate Giörloff

Sekreterare & vice ordförande          Per Ekberg

Kassör                                      Maria Solar

Ledamot                                    Christina Eklund Sundstedt

Suppleant                                  Ingvar Jungenäs

Suppleant & Grönområdesansvarig 1   Ulf Hilbig

Grönområdesansvarig 2                  Björn Karlsson

Vattenområdesansvarig                  Ulf Hilbig

Biträdande Vattenansvarig              Erik Jannhans