Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

NU råder det eldningsförbud i Grovstanäs och Nya Österäng!  Från 1 april till den 30 september.

Eldningsförbudet gäller även eldning i tunnor.

Grovstanäs och Nya Österäng är "Detaljplanerade områden"!

Se vidare på Norrtälje kommuns hemsida.   www.norrtalje.se

Välj Bo & Miljö och sedan Brandskydd och sotning och sedan Elda utomhus

https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/brandskydd-och-sotning/elda-utomhus/