Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Arbetsdagar 2020

Norra Näskaräng ställer in städdagen 2020, ref, Leif Ljunggren

Södra Näskaräng, den 10 oktober, ref, Anders Signell

Lillskog, 10 oktober med start kl 10.00 ref. Nina Dahlqvist Ultvedt

Norra Strömsäng, 10 oktober med start kl. 10.00 ref. Rikard o Marianne Viberg

Norrgårdsbyn, 10 oktober, ref, Michael Flink

Östra Nybygget, 10 oktober, ref, Thomas Drane

Lustigtorp, 17 oktober med start kl. 10.00 ref. Mikael o Anna-Clara Fredriksson 

Ö-byn, 17 oktober med start kl.10.00, anmälan till Ingvar Svensson eller Karl-Hugo Wirén senast 14/10

Södra Sörbacka , 17 oktober, ref, Elisabeth Wahlqvist

Västra Nybygget, 24 oktober, ref, Rickard Kjellstrand