Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Arbetsdagar 2021

Grindby, 25 september, ref, Magnus Phalén

Södra Näskaräng, 2 oktober, ref, Anders Signell

Kubbhöjden, 2 oktober, ref, Birger Svensson

Norra Strömsäng, 9 oktober  ref. Rikard o Marianne Viberg

Ö-byn, 9 oktober, ref, Per Hansson, Malin Holm, Åke o Helena Sandström

Norrgårdsbyn, 9 oktober, ref, Michael Flink

Norra Näskaräng 9 oktober, ref, Leif Ljunggren, samling kl 10.00 vid postlådorna.

Lillskog, 16 oktober ref. Nina Dahlqvist Ultvedt

Lustigtorp, 16 oktober, ref. Mikael o Anna-Clara Fredriksson

Södra Sörbacka , 16 oktober, ref, Susanne Palmberg o Ali Kiasat

Östra Nybygget, 23 oktober, ref, Thomas Drane 

Västra Nybygget, tbd, ref, Rickard Kjellstrand

Norra Sörbacka, tbd, ref, Michael Ek