Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Arbetsdagar 2019

Sörbacka  den 27 april kl 09.30 - 15.00  ref.  Elisabeth Wahlqvist ✅

Näset den 27 april kl. 10.00,  allmän städdag, ref. och anmälan till Gunnar Pettersson, gunnarpettersson7@gmail.com, mobil:0707488930 ✅

Södra Näskaräng den 11 maj kl 09.30, ref. Michael Engberg-Anna Zetterberg ✅

Öbyn den 18 maj, samling 10.00 vid brevlådorna. ref. Urban Pihl 

Grindby den 21 september, ref, Ulf Adolfsson 

Norra Näskaräng den 28 september, ref, Leif Ljunggren 

Kubbhöjden den 5 oktober kl. 0930, ref, Birger Svensson 

Lillskog den 5 oktober, ref, Nina Dahlqvist Ultvedt

Södra Näskaräng den 5 oktober, ref. Michael Engberg-Anna Zetterberg 

Strömsängshöjden den 12 oktober, ref. Marianne - Rikard Viberg 

Lustigtorp den 12 oktober, ref. Mikael Fredriksson 

Västra Nybygget den 19 oktober, ref, Rickard Kjellstrand 

Öbyn den 19 oktober, ref, Urban Pihl 

Norrgårdsbyn den 19 oktober, ref, Gunnar Pettersson 

Södra Sörbacka den 26 oktober kl 09.30, ref, Elisabeth Wahlqvist ✅

Norra Sörbacka, den 26 oktober, ref  Michael Ek ✅

Östra Nybygget, TBD