Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Föreningens gemensamma ägor

Grönområdesplan för Grovstanäs

Grönplanens karta finns på sista sidan i dokumentet!

Grovstanäs Samfällighetsförenings totala yta är knappt 150 hektar fördelad på: 91.1 ha skogsmark, 36,2 ha inägomark, 4,5 ha vatten och 15 ha övrig mark.
För föreningens mark finns en grönplan fastställd av Skogsstyrelsen.
Föreningen har marklov från kommunen, dvs. rätt att sköta marken i enlighet med denna grönplan.
 

Rapporter från Grönområdesansvariga

Angående fällning av träd

Borttagande eller beskärande av träd på grönområdets mark kan betraktas som skadegörelse alternativt olovlig fällning, 
Om speciella skäl föreligger kan fällning eller beskärande beviljas av styrelsen. Använd blanketten nedan för att göra ansökan. Tänk på att ansökan inte får avvika från skötselplanen. Styrelsen kommer att samråda med byombudet. Det bör alltså råda enighet avseende förslaget i aktuell by.

Ansökan om trädfällning

Eldning får endast ske då det råder eldningstillstånd. 

Byar

Arbetet med att följa skötselplanen bedrivs i byalag  indelat efter de områden som fastigheterna ligger i. Vanligtvis är det en arbetsdag vår och höst.

Sammanställning av byar

Byindelning

Varje by har ett byombud som fastställer arbetsdagar och vad som ska göras.

Byombud

Arbetsdagarna kan du se under fliken Aktuellt

Jaktområde

Fotbollsplan.

Det finns en fotbollsplan, nära Stora Hamnen, den klipps med jämna mellanrum under sommarperioden.

Verktygsansvarig 

Jättebalsamin siktad i området!  Bild