Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Fornminnen och kulturhistoria

Fornminneskarta

Historiska gruppen

Berättelse om Grovstanäs
Professor Gustaf Hallströms barndomsminnen från det gamla Grovstanäs

Berättelsen

Historiska kartor
Karta från 1879 utgiven av Generalstaben i kopparstick samt teckenförklaringar.

Karta

Teckenförklaringar

Nyare karta

Nykarta

Elisabeth Svenssons avhandling om Norrgårdsvägen 17