Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

GROVSTANÄS  BÅTKLUBBS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Aktiviteter 2021

 

Årsstämma  Per post

Sjösättning med mobilkran i stora hamnen söndag den 16 maj med början kl. 08.00. 

Arbetsdag  ...........

Båtupptagning.......