Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

GROVSTANÄS  BÅTKLUBBS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Aktiviteter 2022

 

- Årsstämma 2 april 2022

- Sjösättning med mobilkran i stora hamnen söndag den 15 maj med början kl. 08.00. 

- Arbetsdag den 28 maj med start kl.10.00

- vassröjning i Edsviken (ihop med Hysingsvik)

- Båtupptagning...24 september med start kl 08.00