Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

GROVSTANÄS  BÅTKLUBBS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Aktiviteter 2019

 

Årsstämma  ............... söndag 18 mars kl 11.00

Sjösättning med mobilkran i stora hamnen söndag den 19 maj med början kl. 08.00

Info...Båtsamverkan...lördag 1 juni kl 10.00 i stora hamnen

Arbetsdag  alla  hamnar.......lördag 1 juni med början kl. 11.00 då skall det snyggas till i hamnarna.

Båtupptagning.........lördag 5/10    läs mer