Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

GROVSTANÄS  BÅTKLUBBS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Aktiviteter 2024

 

- Årsstämma 14 april

- Sjösättning med mobilkran i stora hamnen lördag den 19 maj med början kl. 08.00. 

- Arbetsdag den 1 juni kl. 10.00

- Båtupptagning...tbd