Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

GROVSTANÄS  BÅTKLUBBS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Aktiviteter 2023

 

- Årsstämma 29 april

- Sjösättning med mobilkran i stora hamnen lördag den 13 maj med början kl. 08.00. 

- Arbetsdag den 20 maj kl. 10.00

- vassröjning i Edsviken (ihop med Hysingsvik)

- Båtupptagning...30 september