Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Sommarvattnet är påsatt sen den 29 april 2021.

Innan ni använder vattnet bör ni spola bort eventuellt smuts som hamnat i ledningarna under vintern.

Tänk på att varje fastighet för disponera max 200 liter vatten per dygn och det är inget som går att ackumulera!

ABSOLUT FÖRBJUDET att fylla pooler eller badtunnor med föreningens vatten!

Jourtelefonen från förra året kommer INTE att användas i år!

Vid vattenproblem eller läckor kontaktar ni Mikael Larsson och han vill att ni SMSar på telefon 073-824 15 12,  skriv telefonnummer och namn så ringer han tillbaka!

ref: Mikael Larsson