Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Sommarvattnet är påsatt sen den 1 maj 2024.

Innan ni använder vattnet bör ni spola bort eventuellt smuts som hamnat i ledningarna under vintern.

Tänk på att varje fastighet för disponera max 200 liter vatten per dygn och det är inget som går att ackumulera!

Tar du ut för mycket vatten så blir någon annan utan! 

ABSOLUT FÖRBJUDET att fylla pooler eller badtunnor med föreningens vatten!

Vid vattenproblem eller läckor kontaktar ni Mikael Larsson och han vill att ni SMSar på telefon 073-824 15 12,  skriv telefonnummer och namn så ringer han tillbaka!

ref: Mikael Larsson