Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Ansvarig för arbetslaget

Bert-Ola Ivansson

Arbetslaget

Michael Larsson      Primärkontakt

Vid vattenproblem eller läckor kontaktar ni Mikael Larsson och han vill att ni SMSar på telefon 073-824 15 12,  skriv telefonnummer och namn så ringer han tillbaka!

 samt
Michael Flink
och
Curt Wärme