Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Ansvarig för arbetslaget

Tomas Engblom

Arbetslaget

Joakim Oja,   från styrelsen

Lars Wallin

Michael Larsson

Curt Wärme

Michael Flink,    

Birger Svensson,    ansvarig för fotbollsplan och stigen över västra gärdet och boulebanan

Gunnar Åkesson

Ulf Waschl

Vakant

Vakant

Vakant