Grovstanäs Båtklubbs                                  ANSÖKAN

Samfällighetsförening                                 om båtplats

                                                                       

                                                Datum

 

                                                                                                            

                                                                                                                   

 

Fastigh beteck­ning

Väg

Tomt nr

Namn

 

 

 

Bost adress

Postnr

Ortsadress

 

 

 

Telefon                                             

bost      /

mob             /

0176/

Medlem i GBS      

o Ja                o Nej

 

 

Nuvarande båtplatsinnehav

o Har f n ingen båtplats

o Har följande båtplats(er):

   Nr/hamn            Nr/hamn

 

 

o Har bryggandel

o Har bomandel

 

Andelen/andelarna har övertagits från fastig­hetens före­gående ägare

år 19    .

 

Önskemål om byte av båtplats

o Jag önskar byta nuvarande båtplats, nr:

Önskemål om den nya båtplatsen redovisas nedan.

 

Uppgifter om den båt som skall använda båtplatsen

Båttyp

o Roddbåt     o Motorbåt     o Segel­båt

Storlek: Bredd:.        cm        Längd:            cm

Deplacement:            kg

 

Önskemål om  båtplats

Hamn

o Stora hamnen  oBjörkudden  oEdsviken

Båtplatstyp

oBryggpl m bom oBryggpl ej bom oStrandpl

 

Jag förbinder mig härmed att följa föreningens stadgar och övriga regler samt anvisningar från styrelsen och hamn­kaptenen.

 

 

Namnteckning

 

Beslut

Preliminärt tilldelad

 

Båtplats nr.............bredd............

Bom     .................

Preliminär kostnadsuppgift

 

Medlemsavgift   ................kr          Bryggandel  ................­....kr

Båtplatsavgift    ................kr          Bomandel    ....................kr

 

 

.......................................................................................................................

Hamnkapten

 

Ansökan skickas till hamnkaptenen, gärna med e-post.