Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Styrelsen i Grovstanäs Samfällighetsförening 2023

För att få kontaktuppgifter så klicka på aktuellt namn! 

Ordförande                           Nils Weidstam

Kassör                                 Annika Kjell

Sekreterare                           Roterande bland ledamoterna

Grönområde,  kontaktperson      Tomas Engblom

Grönområde                          Joakim Oja

Ledamot                              Urban Pihl

Vatten,  kontaktperson             Bert-Ola Ivansson

Suppleant                             Inger Ljunggren

Suppleant                             Bengt Peters