Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

22/11-2016

Vildsvin har vistats mycket i Grovstanäs och Nya Österäng den senaste tiden. 

Ett tydligt spår av detta är på höger sida av Sandarnevägen, på åkern mot stora hamnen

Det finns skador på åkern där grisarna letat föda. Vi har även iaktagit spår och spillning som bekräftar att detta är vildsvin.
Det finns även ögonvittnen som sett vildsvin på Norrgårdsängarna.
Studera bilderna så lär ni er känna igen spåren av vildsvin. 

ref: Håkan Olsson        Bild1    Bild2   Bild3

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bäver

Extrauppdrag rapporterat av Håkan Olsson.  klicka här