Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Information om Vatten

Vattenrapport

Instruktion ang sommarvatten inför hösten 2016

Tips inför användande av sommarvattnet 2017  

Vatenprovet som är taget och analyserat under 2017 är i bästa skick. ref. Christina Eklund-Sundstedt.

Tips från vattenmannen inför starten av sommarvattnet 2018

Tips från vattenansvariga inför avstängningen 2018