Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

21 augusti 2022

Föreningen har 1 flishög på Förrådsvägen

Det finns 2 krav för att få lägga ris där, 

det första är att du är medlem i Grovstanäs samfällighetsförening, 

det andra är att du läst instruktionerna och följer dessa.

Högen är utmärkt med pilar som visar var det är ok att lägga ris.

Riset måste läggas upp ordentligt så det inte blåser ner när vinden tilltar.

Om ni inte klarar av att lägga upp riset ordentligt så är det inte ok att lägga det framför eller vid sidan av befintliga högar utan då får ni fortsätta till återvinningscentral t ex Görla.

Gräs, blommor och löv, får inte läggas på högen det gör att flismaskinen geggar ihop så det är absolut förbjudet att lägga i högen.

Inte heller stubbar eller kubbar får läggas högen, jord,  sten, virke är också helt förbjudet.

Städa av på vägen nedanför högen innan du åker därifrån! 

Samfällighetsföreningen,Gröngruppen

Tomas Engblom

Instruktionen  KLICKA HÄR