Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Nya Österängs städdag inträffar den 25 maj, vi träffas på fotbollsplan
kl.10 och beräknar vara klara kl.13
Vänligen skriv upp er på listan på anslagstavlan över postlådorna,
detta för att lättare beräkna förtäringen efter gott utfört arbete.
Styrelsen

Hälsningar Christina E-S