Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Sommarvattnet planeras att stängas av i slutet av oktober!

Skulle det dessförinnan bli minusgrader så gäller en tidigare avstängning

ref: Birger Svensson