Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Den 7 juni 2015 besökte sjöräddningen Stora hamnen.

Nedan finns lite historik och ett antal bilder

 

1       2      3     4     5     6     7     8     9