Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

NYA VÄGNAMN OCH HUSNUMMER

 DET ÄR VIKTIGT ATT VI ALLA FASTIGHETSÄGARE DRAR VÅRT STRÅ TILL STACKEN.

Många av oss har fortfarande vid infarten till tomten kvar det nummer fastigheten hade enligt det gamla systemet. Plocka snarast bort den gamla skylten på fastigheten som nu är felaktig information och sätt gärna dit en ny skylt med det nummer fastigheten fått. Se samtidigt till att era brevlådor är korrekt märkta med nytt vägnamn och husnummer.

MED VÄNLIG HÄLSNING

VÄGFÖRENINGENS STYRELSE

Februari 2013