Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Ny JOURTELEFON för Grovstanäs sommarvatten

Telefonnummer  070-260 35 37

Mikael Larsson passar denna telefon som det går att både ringa och skicka sms till.

Om du skickar sms eller talar med telefonsvararen så lämna ditt namn, telefonnummer, var problemet är och vad problemet är.