Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Det råder eldningsförbud i Nya Österäng. Från 1 april till den 30 september.

Eldningsförbudet gäller även eldning i tunnor.

Nya Österäng är "Detaljplanerat område".

Se vidare på Norrtälje kommuns hemsida.   www.norrtalje.se

Välj Bo & Miljö och sedan Brandskydd och sotning och sedan Elda utomhus