Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

GROVSTANÄS  BÅTKLUBBS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Aktiviteter 2018

 

Årsstämma  ............... söndag 18 mars kl 11.00

Sjösättning med mobilkran i stora hamnen söndag den 13 maj med början kl. 08.00

Arbetsdag  alla  hamnar.......lördag 26 maj med början kl. 10.00 då skall det snyggas till i hamnarna.

Båtupptagning.........tbd