Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Arbetsdagar 2019

Sörbacka  den 27 april kl 09.30 - 15.00  ref.  Elisabeth Wahlqvist ✅

Näset den 27 april kl. 10.00,  allmän städdag, ref. och anmälan till Gunnar Pettersson, gunnarpettersson7@gmail.com, mobil:0707488930 ✅

Södra Näskaräng den 11 maj kl 09.30, ref. Michael Engberg-Anna Zetterberg ✅

Öbyn den 18 maj, samling 10.00 vid brevlådorna. ref. Urban Pihl 

Strömsängshöjden den 12 oktober, ref. Marianne - Rikard Viberg

Lustigtorp den 12 oktober, ref. Mikael Fredriksson