Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad 8 oktober 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäsbor - Vårstädning på Näset.....läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sommarvattnet i Grovstanäs....läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rundtur med Helikopter i Grovstanäs den 12 juli....läs mer

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäs Vägförening har årsmöte 14 april kl. 10.00 i Lännagården

-------------------------------------------------------------------------------------------

Grovstanäs samfällighetsförening har årsmöte 4 maj kl. 10.00 i Lännagården

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nya Österäng har mer och ny info efter Alfride under infoblad.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Röjningen efter stormen Alfrida igång i Grovstanäs!  Läs mer!

------------------------------------------------------------------------------------------

Ny Grönområdesplan för Grovstanäs

Den skogsbruksplan som gällt för samfällighetens marker under 10 år har nu ersatts med en ny grönområdesplan som gäller 2019-2029.
Grönområdesplanen har en enklare utformning och är lättare att hitta i än den gamla skogsbruksplanen.
Arbetet med den nya planen har pågått under hösten och vintern 2019 och är framtagen av Skogsstyrelsen.
 
Planen finns att ladda ner via hemsidan, under fliken “Grovstanäs/Grönområde
Läs den gärna!
---------------------------------------------------------------------------------------------

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sjöräddningen besökte Stora hamnen 2015, se mer under Båtföreningen/Sjöräddningen