Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida

Välkommen till Grovstanäs och Nya Österängs föreningars hemsida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anslagstavlan uppdaterad 8 oktober 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------

OBS att från 20 mars 2019 och tills vidare, som längst till 20 april är Bruttoviktsbegränsningen på våra vägar max 12 ton, ref Harry Wiman

-------------------------------------------------------------------------------------------

Röjningen efter stormen Alfrida igång i Grovstanäs!  Läs mer!

------------------------------------------------------------------------------------------

Ny Grönområdesplan för Grovstanäs

Den skogsbruksplan som gällt för samfällighetens marker under 10 år har nu ersatts med en ny grönområdesplan som gäller 2019-2029.
Grönområdesplanen har en enklare utformning och är lättare att hitta i än den gamla skogsbruksplanen.
Arbetet med den nya planen har pågått under hösten och vintern 2019 och är framtagen av Skogsstyrelsen.
 
Planen finns att ladda ner via hemsidan, under fliken “Grovstanäs/Grönområde
Läs den gärna!
---------------------------------------------------------------------------------------------

Båtföreningens årsmöte Kallelse 30 mars kl-11.00 alla dokument

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nya Österäng har ny info under grönområde

-------------------------------------------------------------------------------------------

Information om viltkameror i Grovstanäs

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nya Österängs info efter Alfride

--------------------------------------------------------------------------------------------

Storminformation från styrelsen !

-------------------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i Grovstanäs! ref. Birger Svensson

------------------------------------------------------------------------------------------

Inbrott i Nya Österäng!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nedgrävning av kraftledningar i Grovstanäs, Nya Österäng.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hantering av persondata enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) i Grovstanäs Samfällighet

-----------------------------------------------------------------------------------------

EU bidrar till skötseln av vårt grönområde

-------------------------------------------------------------------------------------------

Angående Båtvagnarna! 6 november 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------

Information om ny/uppdaterad plan för skötsel av våra grönområden.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Funderingar kring nya sjöboden av styrelsen för samfälligheten!

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Gå med i Facebookgruppen Grannsamverkan i Grovstanäs!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ägare till vår hemsida

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sjöräddningen besökte Stora hamnen 2015, se mer under Båtföreningen/Sjöräddningen